پیش نیازهای فال گرفتن

پیش نیازهای فال گرفتن

از گذشته های دور در ایران، فال و فال گیری بین اقوام مختلف مرسوم بوده، از این رو فال حافظ که رونق شب یلدا و سال نو است گواه بر این مدعاست. استخاره – استخاره نیز نوعی فال است که مردم با ایمان همیشه هنگام ازدواج یا شراکت و یا دیگر برنامه های مهم زندگی…