واقعیت فال قهوه

آیا فال قهوه یک چیز واقعی است؟

چند وقت پیش وقتی در حال نوشتن بلاگی در مورد فال چای بودم، به این موضوع فکر کردم که آیا مردم از قهوه برای پیش بینی استفاده می کنند. و اینگونه بود که تلاش برای گرفتن فال قهوه آغاز شد. باید اعتراف کنم که من در صحنه پیشگویی نیستم بنابراین همه اینها برای من کاملاً…